send link to app

Viltbørsen app for iPhone and iPad


4.6 ( 6256 ratings )
Lifestyle
Developer: AppMedia AS
Free
Current version: 1.3, last update: 10 months ago
First release : 26 Sep 2017
App size: 31.83 Mb

Viltbørsen er en del av prosjektet Forenkling av utmarksforvaltning i Åfjord kommune. Målet er å spare ressurser og arbeid, når felt vilt skal meldes inn og publiseres for innbyggerne. I tillegg blir viltbørsen langt mer tilgjengelig gjennom denne appen.

I appen kan du se antall dyr som blir felt under elg og hjortejakten. Hvert jaktområde kan fortløpende registrere felte dyr,
som vises i appen og på kommunens hjemmesider.