send link to app

Viltbørsen


4.6 ( 6256 ratings )
Yaşam Tarzı
Geliştirici: AppMedia AS
ücretsiz

Viltbørsen er en del av prosjektet Forenkling av utmarksforvaltning i Åfjord kommune. Målet er å spare ressurser og arbeid, når felt vilt skal meldes inn og publiseres for innbyggerne. I tillegg blir viltbørsen langt mer tilgjengelig gjennom denne appen.

I appen kan du se antall dyr som blir felt under elg og hjortejakten. Hvert jaktområde kan fortløpende registrere felte dyr,
som vises i appen og på kommunens hjemmesider.